Het Geheugen van Zeist heeft bijna een jaar een nieuwe website. We zijn heel benieuwd wat er goed aan is, maar we zijn vooral op zoek naar wat we kunnen verbeteren! Helpt u ons door deze enquête in te vullen? Het invullen duurt maximaal 5 minuten. Alvast hartelijk bedankt.